“Архипастирски благослов” – брой 49

Download

Съдържание на броя:
- покаяние, аскеза, любов;
- богатствата на Бога.