“Архипастирски благослов” – брой 47

Download

Съдържание на броя:
- постът е нашия глад за Бога;
- богатствата на Бога.