“Архипастирски благослов” – брой 48

Download

Съдържание на броя:
- покаяние, аскеза, любов;
- богатствата на Бога.