“Архипастирски благослов” – брой 45

Download

Съдържание на броя:
- светата чаша и микробиологията;
- “Богът-в-душата” не е Спасителят;
- Не бъркайте изповедта с психотерапията.