ОБЯВЛЕНИЕ – Във Видинска епархия на 15.10.2017 бяха избрани новият състав на Епархийския съвет и членовете на Църковния събор

DSC02319 350x196 ОБЯВЛЕНИЕ   Във Видинска епархия на 15.10.2017 бяха избрани новият състав на Епархийския съвет и членовете на Църковния събор

В изпълнение разпоредбите на Устава на Българската Православна Църква – Българска Патриаршия /УБПЦ-БП/, чл. 21(1) и чл. 114, и решение на Св. Синод с Прот. № 14 от 20.06.2017г., във всички епархии от диоцеза на нашата Църква се проведоха на 08.10.2017г. (Неделя) избори за членове на епархийските съвети и членове на Църковния събор като законодатерен орган за Църквата.

Поради внезапната кончина на Видинският митрополит Дометиан, Св. Синод в своето заседание на 19.09.2017г. с Прот. 17, реши за Видинска епархия тези избори да се проведат на 15.10.2017г.(Неделя). Това е обусловено от факта, че на 08.10.2017г. назначеният наместник на овдовелия Видински епархийски престол – Врачански митрополит Григорий, трябва да проведе същите избори в епархията си.

Изхождайки от църковно-правната и фактическата обстановка, и съгласно разпоредбата на Св. Синод от 19.09.2017г., Врачанският митрополит Григорий в качеството на наместник на овдовелия Видински епархийски престол с нарочно писмо до всеки епархийски избирател прикани за участие в горните избори. В определения ден (15.10.2017г.) след Божествена св. архиерейска Литургия в митрополитски храм Св. Николай – гр. Видин се пристъпи към провеждане на изборите в сградата на Видинска митрополия. Явиха се 28 от 30-те епархийски избиратели на Видинска епархия. След като се направи регистрация и легитимация на епархийските избиратели, и като се установи, че е налице необходимия кворум, бе определено изборно бюро и се проведоха с един тур избори при тайност на вота.

Избрани бяха нов състав на Видинския епархийски съвет и членове на Църковния събор. Имената им ще бъдат съобщени след утвърждаване на избора от Св. Синод на БПЦ-БП.

Към настоящият момент във Видинска митрополия не са постъпили в допустимите срокове жалби/възражения от членове на изборното събрание по редовността на избора. (УБПЦ-БП чл.118 ал. 2)

Епархийските избиратели са упражнили правото си на избор на 15.10.2017г. съгласно нормите на УБПЦ-БП и разпоредбите на Св. Синод като върховно управление на Българската Православна Църква.

За повече снимки тук