“Архипастирски благослов” – брой 41

Download

съдържание на броя:
- “И както вие искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях”;
- за духовниците, греховете, молитвата и спасението.