Епископ Поликарп благослови Единадесетия международен фолклорен фестивал „Танци край Дунава“ във Видин

Епископ Поликарп благослови Единадесетия международен фолклорен фестивал „Танци край Дунава“ във Видин

Епископ Поликарп благослови Единадесетия международен фолклорен фестивал „Танци край Дунава“ във Видин