Гости от Стара Загора и Казанлък посетиха Видински света митрополия

Гости от Стара Загора и Казанлък посетиха Видински света митрополия

Гости от Стара Загора и Казанлък посетиха Видински света митрополия