Във Видин бе осветен храм „Св. Лука – хирург и св. Петка“

Във Видин бе осветен храм „Св. Лука – хирург и св. Петка“

Във Видин бе осветен храм „Св. Лука – хирург и св. Петка“