ВЕЛИКДЕНСКИ БЛАГОСЛОВ от Негово Високопреосвещенство Видински митрополит ДОМЕТИАН

stjhr 350x278 ВЕЛИКДЕНСКИ БЛАГОСЛОВ от Негово Високопреосвещенство Видински митрополит ДОМЕТИАН

Видински митрополит Дометиан

В Е Л И К Д Е Н С К И  Б Л А Г О С Л О В

 

„Пристъпете, приемете светлина от

незалязващата светлина и прославете Христа

възкръснал от мъртвите!“

 (Из Пасхалната утреня)

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Възлюбени в Господа братя и сестри,

В ранното утро на Великия ден сладкогласният звън на църковните камбани отново ни прави съпричастни на неизтощимата Пасхална радост, която като истинска духовна пролет изпълва с красотата  и силата си душите на жадуващите за обновен духовен живот по цялата земя. В едно с разцъфналата Природа, с неизказана радост празнуваме светлото Възкресение Христово – празник на живота, Мира и радостта!

Христовото Възкресение, което днес така тържествено светата Църква празнува, е славно и велико, единствено и неповторимо по рода си събитие в цялата човешка история. То е най-дълбоката и непоклатима основа на нашата православна вяра и на неизменното ни очакване за всеобщо възкресение и живот в бъдещия век!

Възкресението на Богочовека Христа, Спасителя на Света е неопровержим факт, който се приема с вяра в благия Божий промисъл за всечовешкото спасение – победа над смъртта и злото, тържество на живота и вечната правда.

Единствено фактът, че Христос „умря и възкръсна и оживя“ (Рим.14:9), придава действителен смисъл и подобаваща цел на човешкия живот.

В нашия неспокоен век, когато най-великия дар от Бога – живота на човека е подценяван и по този начин се унижава човешкото достойнство, нека ние, който сме възлюбили Евангелското слово за смислен живот, духовно възрастване и творчески постижения в доброто, да съдействаме с всички сили, добра воля и чиста съвест за изграждане на едно човешко общество сред нас в обичаната ни Родина и в света доколкото зависи от нас за по щастливо бъдеще на сегашните и бъдещите поколения под покрова на благия Божий промисъл.

Да отворим слух за думите на свети апостол Павел: „Доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички човеци.“        Нека този апостолски съвет да бъде Пасхалeн поздрав на един към друг.

На всички Ви желая, възлюбени в Господа братя и сестри, здраве, бодрост и сили, да бъдете огряни от незалязващата светлина на Христа Жизнодавеца, за да приемате в сърцата си Неговия спасителен поздрав: „Мир вам!“ – „Радвайте се!“

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

НА МНОГАЯ ЛЕТА!

С неизменна обич във Възкръсналия Христа Жизнодавца и благословение,

+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ Д О М Е Т И А Н

 

ПАСХА 2016