Духовна беседа в катедралния храм на Видин

На 5 април в катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“, гр. Видин се проведе духовна беседа свързана с въцърковяването на младите и запознаването и м със смисъла на предстоящите християнски празници.

Беседата бе проведена от г-жа Ирина Кръстева, секретар на Видинска света митрополия, на която присъстваха деца от 11 клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, гр. Видин.

Под куполите на катедралния храм учениците се запознаха с основни моменти от църковния и духовен живот, както и вникнаха в устройството на храма и богослужебни практики и последования.

Богословът Ирина Кръстева представи на учениците и предстоящите празници, давайки им насоки как и по какъв начин да посрещнат духовно и истински благодатните Великденски тържества.

Децата и ръководителите им бяха доволни от изнесената беседа и изказаха задоволство от работата си с Видинска митрополия.