Манастири

oblojka 350x232 МанастириАлботински скален манастир – “Възкресение Христово”

Алботинският скален манастир (още Албутински манастир) е недействащ средновековен скален манастир на територията на архиерейско наместничество Кула, на Видинска епархия, намиращ се в местността Алботин (Албутин) по течението на река Тополовец между селата Градец и Раброво, в близост и до село Делейна.

Историческа Раковишка света обител „Св. Троица”

След­ва­ща­та ни спир­ка е Ра­ко­виш­кият ма­нас­тир. Ни­що не зна­ех за то­зи ма­нас­тир и ни­ко­га не бях ходила там, за­то­ва мно­го дър­жех да го по­се­тим. От ня­кол­ко де­на раз­го­ва­рях ре­дов­но с игу­ме­на, за да ко­ор­ди­ни­ра­ме пла­но­ве­те си. Той пъ­ту­ва­ше със своя съб­рат за хра­мов праз­ник в род­но­то си се­ло в Нев­ро­коп­с­ка епар­хия. Ко­га­то прис­тиг­нах­ме в ма­нас­ти­ра, те все още бя­ха на път. Пос­рещ­на ни май­ка­та на йе­ром. Не­о­фит. Же­на­та ни раз­каз­ва, че пре­тър­пя­ла теж­ка сър­деч­на опе­ра­ция, има проб­ле­ми със здра­ве­то и се чув­с­т­ва по-доб­ре в ма­нас­ти­ра.

oblojka bdin 350x262 МанастириБдински манастир „Успение Богородично”

Историята на Бдинската света обител „Успение Богородично” започва през 2003 г. на 9 февруари, когато от Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Дометиан се прави полагането на основен камък за изграждането на манастирския храм, посветен на славното успение на Божията Майка.