Видински митрополити

Константин (оловен печат от ок. 1075 г.)

Касиан (юли 1381-септември 1392 г.)

Йоасаф Бдински (1392-)

Стефан (споменат в 1535 г.)

Неофит (споменат в 1561 г.)

Антим (споменат в 1584-5 и 1590 г.)

Даниил (починал през март 1606 г.)

Софроний (избран на 20.03.1606 г., отстранен в 1620 г.)

Евтимий (избран през юни 1620 г.)

Гавриил (оттеглил се в 1640 г.)

Софроний (избран на 07.05.1640 г., отстранен в 1660 г.)

Филотей (избран през март 1660 г.)

Лаврентий (споменава се през юли 1668 г., полудял и отстранен в 1670 г.)

Даниил (избран през декември 1670 г., оттеглил се в 1676 г.)

Тимотей (избран на 20.05.1676 г.)

местоблюстител (от март 1685 г.): Партений IV, цариградски патриарх

Арсений

Симеон (споменава се в 1700-1701 и 1708 г.; митрополит до 1716 г.)

Никифор (1716-1729)

местоблюстител (от 1729 г.): Григорий, месемврийски митрополит

Калиник (1733-1754)

Мелетий (избран на 05.12.1754 г., преместен в 1763 г.)

Йосиф (избран през май 1763 г., починал в 1766 г.)

Антим (избран през март 1766 г., починал в 1777 г.)

Еремия (избран през декември 1777 г., преместен в 1790 г.)

Матей (избран през ноември 1790 г., починал в 1794 г.)

Григорий (избран през ноември 1794 г., преместен в 1801 г.)

Венедикт (избран през юни 1801 г., подал оставка в 1803 г.)

Калиник (избран през лятото на 1803 г., починал в 1807 г.)

Дионисий (избран през март 1807 г., преместен през 1814 г.)

Паисий (избран през януари 1814 г., оттеглил се в 1826 г.)

Герман (август 1826-1831), вселенски патриарх от 1842 до 1845 и от 1852 до 1853

Антим (избран през май 1831 г., починал в 1840 г.)

Кирил (избран през юли 1840 г., отстранен в 1846 г.)

Венедикт (избран на 14.11.1846 г., оттеглил се в 1852 г.)

Паисий (избран на 22.02.1852 г., преместен през 1868 г.)

Антим (1868-1872)

Кирил (1889-1914)

Неофит (1914-1971)

Филарет (1971-1987)

Дометиан (1987-)